Jongerenadviesraad

Jongerenadviesraad: jouw kans om mee te beslissen!

De Jongerenadviesraad (JAR) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college, de gemeenteraad, de commissies en maatschappelijke organisaties van Den Helder. Hiermee vertegenwoordigt de JAR de stem van jongeren in de gemeente. De elf leden zijn tussen de 15 en 25 jaar oud, met een divers bestuur dat bestaat uit twee voorzitters, een penningmeester en een secretaris. De adviesraad vergadert doorgaans twee keer per maand: deze vergaderingen zijn openbaar. Meer weten over de Jongerenadviesraad? Kijk dan op deze website

Jongerenpool

De Jongerenadviesraad roept jongeren op om zich aan te melden voor de jongerenpool: een groep jongeren die door middel van vragenlijsten die vanuit de JAR worden verstuurd, actief betrokken is bij de Helderse politiek en meedenkt over beleid en ontwikkelingen. De jongerenpool werkt samen met de adviesraad aan plannen en ideeën. Als deelnemer heb je inspraak, door middel van laagdrempelige online vragenlijsten, maar als je wilt ook bijvoorbeeld tijdens JAR-vergaderingen. Je kunt ook actief deelnemen aan bijeenkomsten en andere activiteiten. Er is heel veel mogelijk, en de JAR is altijd op zoek naar inspraak van jongeren! Meer weten over de jongerenpool? Bekijk dan deze pagina op de website van de Jongerenadviesraad.

Achtergrondinformatie jongerenparticipatie

In 2019 nam de gemeenteraad het besluit om een Jongerenadviesraad te vormen. De gemeente Den Helder vindt het waardevol en nuttig dat jongeren meedoen en een maatschappelijke bijdrage (kunnen) leveren. Bovendien is jongerenparticipatie een vastgelegd recht in het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. In artikel 12 en 13 is vastgelegd dat kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun leefomgeving. Vanuit juridisch perspectief moeten jongeren vanuit dit recht in staat worden gesteld, zich vrij te uiten en te ontwikkelen door eigenwaarde op te bouwen en kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen en jongeren moeten worden gestimuleerd om zich vrij te uiten en hun mening moet gerespecteerd en meegenomen worden in zaken die hen aangaan.