Regionale Raadscommissie Noordkop

In de Noordkop wordt veel samengewerkt. Mensen, bedrijven en organisaties weten elkaar steeds beter te vinden. Ook de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen trekken vaker samen op, onder andere in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).

Wat doet de Regionale Raadscommissie Noordkop?

De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. De RRN geeft advies over onderwerpen en regelingen die alle vier de gemeenten aangaan, zoals grote gemeenschappelijke regelingen (waaronder de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden) en thema’s als jeugdzorg, klimaatadaptatie en de regionale energiestrategie. De commissie houdt ook beeldvormende vergaderingen waarin geen besluiten worden genomen en de commissie kan zelf voorstellen doen. Van elke fractie uit de vier gemeenteraden zit één persoon in deze raadscommissie. Het voorzitterschap van de RRN wisselt: elk jaar neemt een andere burgemeester van de deelnemende gemeenten deze rol op zich.Net als de gemeenteraad heeft deze commissie een griffier: John Hagens. Hij is bereikbaar via j.hagens@denhelder.nl. 

Weten wanneer de Regionale Raadscommissie Noordkop vergadert? Kijk dan op deze pagina
Er vinden ook beeldvormende vergaderingen plaats. Kijk daarvoor op deze pagina

Hieronder het overzicht van de leden van de commissie namens Den Helder.

 • Stadspartij Den Helder: H. van Dongen
 • VVD: R.N. Bruin
 • D66: J.P. Verhoef
 • CDA: R.J.J. Bak
 • PvdA: S. van Groning
 • ChristenUnie: T.C. Polonius-Padmore
 • GroenLinks: M. Boessenkool
 • Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp: A.V. Kolsteeg
 • Beter voor Den Helder: -
 • Samen Actief: M. Vermooten
 • PVV: -
 • Fractie Pastoor: M. Pastoor

In de Agendacommissie Regionale Raadscommissie Noordkop zitten R.N. Bruin (VVD) en H. van Dongen (Stadspartij Den Helder).