Wat kan ik doen

Hoe kunt u als inwoner meepraten en meedenken?

Als u wilt meepraten of meedenken over (te nemen) besluiten van de gemeente, dan is het belangrijk om te weten waar de gemeente mee bezig is. Daarom zijn raads- en commissievergaderingen openbaar. Daarnaast zijn er allerlei manieren waarop inwoners hun mening kunnen geven. 

Inspraak tijdens vergaderingen

Inspraak tijdens vergaderingen Inspraak houdt in dat u als inwoner uw mening kunt geven over een idee of een (voorgenomen) plan. Bij elke raads- of commissievergadering kan worden ingesproken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. Tijdens de vergadering is voor spreekrecht in totaal een kwartier beschikbaar. Elke spreker krijgt vijf minuten het woord. Zijn er meer dan drie sprekers? Dan wordt de spreektijd verdeeld. Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie via tel.14 0223 of via griffie@denhelder.nl (uiterlijk 24 uur voor de start van de vergadering).

Brief of e-mail aan de gemeenteraad

U kunt de gemeenteraad een brief (of e-mail) sturen om te laten weten hoe u over een bepaald plan of onderwerp denkt. Let op: brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar, maar op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming worden brieven niet openbaar gepubliceerd. Een brief aan de gemeenteraad kan worden gestuurd naar Postbus 36, 1780 AA Den Helder, een e-mail kunt u sturen aan griffie@denhelder.nl. Vergeet niet uw eigen naam en adres te vermelden.