Klas in de raad

‘Raadslid in de klas‘ zal vanwege het coronavirus voorlopig niet doorgaan.

Het gebouw aan de Kerkgracht is, met inachtneming van de coronaregels, al volledig bezet door het personeel. Met de ligging van de raadzaal op de 2e verdieping zijn de verkeersstromen die daarmee gepaard gaan ongewenst en kunnen grote groepen niet ontvangen worden. Daarom is besloten ‘Raadslid in de klas’ in ieder geval tot 1 januari 2021 niet te organiseren.

Na 1 januari 2021 zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.

Gemeenteraad zoekt jong talent

Dit schooljaar kunnen groepen 7 en 8 van het basisonderwijs weer deelnemen aan ‘Klas in de raad’. De gemeenteraad vindt het belangrijk de jeugd al in een vroeg stadium te interesseren voor de lokale politiek.

Project

Met ‘Klas in de raad’ probeert het gemeentebestuur de afstand met de jeugd te verkleinen zonder dat daarbij aan partijpolitiek wordt gedaan. Een aantal raadsleden geven in het stadhuis, maar eventueel ook op school, uitleg over het werk van een raadslid en de gemeenteraad. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: wat is een gemeenteraad, stemrecht vanaf je 18e en hoe je nu al invloed kunt uitoefenen.

Bezoek aan de burgemeester

Het bezoek begint, indien mogelijk, met een officieel bezoek aan de burgemeester in zijn werkkamer. Hij legt uit wat zijn dagelijkse werkzaamheden zijn en de leerlingen kunnen vragen stellen.

Raadsvergadering

In de raadzaal vertellen twee ervaren raadsleden over de werkzaamheden van de gemeenteraad. Daarna spelen de leerlingen een echte raadsvergadering na. In “fracties” gaan zij uiteen en bedenken plannen over een bepaald onderwerp. Deze plannen presenteren ze aan de groep en daarna gaan ze hierover in debat met elkaar. Uiteindelijk mogen ze stemmen over het leukste plan.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de raadsgriffie, via e-mail griffie@denhelder.nl of telefonisch via nummer (0223) 67 81 05.