Raadscommissie Bestuur en Middelen 29 januari 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De European Maritime Day (EMD) is een jaarlijkse, tweedaagse conferentie voor de maritieme sector, voor beleidsmakers en beslissers in de EU-landen. De EMD wordt elke keer in een ander land georganiseerd. In 2021 gaat de EMD gehouden worden in Den Helder. Het ministerie van I&M (nu: I&W) en de provincie Noord-Holland hebben de kandidatuur van Den Helder ondersteund. Het organiseren, en financieren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Europa, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente. De gevraagde gemeentelijke bijdrage in de kosten van de EMD-conferentie is € 62.500. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel om dit bedrag beschikbaar te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders bereidt een visie voor op het gebied van de Spoorweghaven. Hierin wordt het cultureel erfgoed van de Stelling van Den Helder in ere hersteld door Fort Dirksz Admiraal en Fort Westoever weer met elkaar te verbinden met een groene route en recreatieve functies. Het college is voornemens om deze visie, samen met een bijbehorende grondexploitatie, zo mogelijk nog in 2018 ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Vooruitlopend hierop doet zich nu een buitenkans voor om een loods aan te kopen die onmisbaar is voor het realiseren van de gebiedsvisie. Verwerving is gewenst om de verdere ontwikkeling van de Stelling Den Helder mogelijk te maken. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Horecaondernemers uit de Koningstraat, Zeestad CV/BV en Willemsoord BV hebben een gefaseerd concept ontwikkeld om te komen tot een horecakwartier in en om Gebouw 51 op de Oude Rijkswerf. Het college van burgemeester en wethouders wil Willemsoord B.V. een lening van € 850.000,- verstrekken voor de ontwikkeling van de eerste fase van het horecakwartier, te weten de verbouwing van Gebouw 51. De raad kan over dit voorgenomen besluit wensen en bedenkingen indienen. De commissie dient de raad over dit voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)