Actueel

Aanvullende informatieronde coalitieonderhandelingen

Op vrijdag 6 april 2018 is de heer Huibers aangesteld als formateur met een informatieopdracht voor de coalitieonderhandelingen. De afgelopen dagen heeft de heer Huibers gesprekken gevoerd met de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.

Inmiddels zijn deze gesprekken afgerond. Hieronder treft u de rapportage van de heer Huibers en het verslag van de gevoerde gesprekken aan.   

Verslag bevindingen Den Helder

Formatieverslagen aanvullende informatieronde