Actueel

Zomerreces


Van 24 juli tot en met 1 september is er geen Helderberaad vanwege het zomerreces. De eerstvolgende vergaderingen zijn op maandagavond 11 september.  Dan wordt weer gestart met de raadscommissievergaderingen.

 

 

Informatieavond over ondermijning op 11 juli 2017

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De onderwereld maakt voor illegale activiteiten graag gebruik van diensten van 'de bovenwereld', bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Dit kan ook volksvertegenwoordigers en bestuurders raken. Kan dit ook in onze gemeente spelen, of is dat zelfs al het geval?

 

Het antwoord op deze vragen krijgt u op dinsdag 11 juli 2017 tijdens de INFORMATIEAVOND OVER ONDERMIJNING in de KeyKegzaal van Theater De Kampanje (inloop vanaf 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur).

 

In andere gemeenten in den lande is gebleken dat situaties van ondermijning dichterbij kunnen zijn dan je ooit zou hebben vermoed. Het is dus in ieder geval van belang eens goed stil te staan bij dit thema.

U kunt hier klikken voor het programma.

 

 

Informatieavond op 15 mei 2017

Deze informele openbare informatiebijeenkomst vindt plaats in School 7, Keizersgracht 94. De avond staat in het teken van retail (detailhandel en dienstverlening).

Hans van Leeuwen, voorzitter van de ondernemersvereniging Ravelijn center, Marloes Hofstetter-Slootmaker, aquisiteur vastgoed voor o.a. Vomar Supermarkten en Ranzijn Tuin & Dier, en Drs Willem Bouman RT. die al 30 Jaar actief is in de winkelvastgoedmarkt op nationaal niveau, zullen ‘pitchen’. Daarna kan het publiek meediscussiëren.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur.