Actueel

De vergaderingen van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer van maandag 11 juni 2018 gaan niet door vanwege het ontbreken van voldoende agendapunten.

De vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van woensdag 20 juni 2018, waarin de jaarrekening 2017 en de eerste tussenrapportage 2018 worden behandeld, wordt verplaatst naar maandag 18 juni 2018. Het aanvangstijdstip van de vergadering is met een half uur vervroegd naar 19.00 uur.

 

 

Aanvullende informatieronde coalitieonderhandelingen

Op vrijdag 6 april 2018 is de heer Huibers aangesteld als formateur met een informatieopdracht voor de coalitieonderhandelingen. De afgelopen dagen heeft de heer Huibers gesprekken gevoerd met de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.

Inmiddels zijn deze gesprekken afgerond. Hieronder treft u de rapportage van de heer Huibers en het verslag van de gevoerde gesprekken aan.   

Verslag bevindingen Den Helder

Formatieverslagen aanvullende informatieronde