Vergaderingen

De Helderse gemeentepolitiek komt wekelijks op één avond, de maandag, onder de noemer ‘Helderberaad' bij elkaar. Plaats van discussie en besluitvorming is meestal het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Vergaderingen beginnen normaliter om 19.30 uur.

Download vergaderschema 2017

Download vergaderschema 2016

De vergadering in de raadzaal wordt altijd in beeld en geluid uitgezonden en de commissievergaderingen in andere ruimten worden in audio uitgezonden. Van alle vergaderingen worden opnames gemaakt die u via deze site kunt terugzien en/of -luisteren.

Hieronder ziet u de actuele agenda's.

 

Bestuursorganen

Raadscommissie Bestuur en Middelen

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer

Regionale raadscommissie Noordkop

Commissie Renovatie stadhuis 2016

Commissie Renovatie stadhuis 2017