Vergaderingen

De Helderse gemeentepolitiek vergadert in een driewekelijkse cyclus onder de noemer ‘Helderberaad'. Plaats van discussie en besluitvorming is voor de raadsvergaderingen en commissies op Kerkgracht 1 te Den Helder. Vergaderingen beginnen normaliter om 19.30 uur.

Download het vergaderschema van 2023

De vergadering van de gemeenteraad wordt altijd in beeld en geluid uitgezonden en de commissievergaderingen in audio. Van alle vergaderingen worden opnames gemaakt die u via deze site kunt terugzien en/of -luisteren.

Hier kunt u de bestuurlijke termijnkalender raadplegen. Via deze planning wordt u op de hoogte gesteld van aanstaande onderwerpen in de vergaderingen van de raadscommissies en gemeenteraad.

De planning is indicatief, als u zeker wilt weten wanneer een onderwerp wordt behandeld in een vergadering van de raadscommissie of gemeenteraad, dan kunt u hieronder het vergaderoverzicht raadplegen of contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@denhelder.nl of 14 0223.

Hieronder ziet u de actuele agenda's.

Bestuursorganen

Raadscommissie Bestuur en Middelen

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer

Regionale raadscommissie Noordkop

Beeldvorming van de Regionale Raadscommissie Noordkop

 
Gearchiveerde bestuursorganen