VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-09-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
1
5
1
5
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst raad 16 september 2013.pdf (pdf, 70,47 KB)
Aanvraag extra raadsvergadering 16 september.pdf (pdf, 691,24 KB)
Oproep extra raadsvergadering 16 september.pdf (pdf, 560,76 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage