VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-11-2022 16:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
57
4
4
4
4
4
5
3
5
0
0
Algemene bijlage
Aangekondigde amendementen begroting 2023 (pdf, 1,75 MB)
Overzicht amendementen begroting 2023 (pdf, 20,22 KB)
Aangekondigde moties begroting 2023 (pdf, 2,62 MB)
Overzicht moties begroting 2023 (pdf, 26,46 KB)
11 Besluitenlijst raad 26 oktober 2022 (uitloop 2 november 2022) (pdf, 594,64 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage