Aftellen naar Sail 2023 in De Kampanje

Gepubliceerd op: 07 februari 2023 15:02

Aftellen naar Sail 2023 in De Kampanje: op maandag 6 februari werden raads- en commissieleden nader geïnformeerd over het aankomende evenement én uitgenodigd om mee te denken. Tijdens de drukbezochte avond werd toegelicht welke plannen er zijn uitgewerkt en hoe deze aansluiten op de ambities van onze gemeente. Zo wordt Sail niet alleen een prachtig evenement voor de stad en de regio; ook na afloop zal het positieve effect blijvend doorwerken in thema's als wonen, werken, leren en recreëren.

Presentaties en ideeën uitwisselen
In twee korte presentaties vertelden Arian Minderhoud (voorzitter Stichting Sail Den Helder) en Rob van der Sande (projectcoördinator Sail gemeente Den Helder) over de samenwerking tussen de Stichting Sail Den Helder, de Koninklijke Marine, de Port of Den Helder en de gemeente Den Helder.

Hierna verdeelde de groep zich over acht ingerichte tafels gaan om vragen te stellen én ideeën uit te wisselen met onder andere Stichting Sail, Evenementen Sail Den Helder, Citymarketing, Sail Academy, het college van B&W en verschillende ambtelijk adviseurs. Er kwamen ideeën naar voren over het nog meer betrekken van jongeren, de veiligheid en verkeersstromen, de zichtbaarheid en uitstraling naar de regio, de toegankelijkheid van het terrein voor mensen met een beperking en meer. De positiviteit en de ideeën van deze avond bieden nieuwe energie voor de verdere voorbereidingen: op naar een prachtig Sail 2023!

Infoavond Sail 2023
Drukbezochte informatieavond over Sail 2023