Als inwoner, organisatie of vereniging een agenderingsverzoek doen voor een commissievergadering: een terugblik

Gepubliceerd op: 06 november 2023 16:11

Als inwoner, organisatie of vereniging is het mogelijk om een verzoek te doen om een onderwerp op de agenda te zetten voor een commissievergadering. Onlangs diende bewonersvereniging Zwanenbalg/Callantsogervaart een verzoek in om het onderwerp 'Zwanenbalg Aardgasvrij' tijdens een vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer te behandelen. Dit verzoek werd goedgekeurd: op 25 september was de heer R. van der Kooij aanwezig om de werkgroep Beleid Zwanenbalg Aardgasvrij te vertegenwoordigen. Hoe heeft hij dit ervaren?

De heer Van der Kooij: "Allereerst de ontvangst door de voorzitter: die was zeer hartelijk. De uitleg over het verloop van de inspraakronde en beraadslagingen door de commissie was duidelijk. Ook de aandacht die aan ons onderwerp is besteed hebben we als positief ervaren. Daarnaast wil ik benadrukken dat ik de voorzitter de vergadering heel goed en rustig vond leiden."

Dan over de vergadering zelf; hoe kijkt hij hier op terug? De heer van der Kooij: "Het was erg prettig om in de kring van de raadscommissie te zitten, dat geeft een gevoel van gelijkwaardigheid - veel prettiger dan bijvoorbeeld staan achter een apart spreekgestoelte. Van tevoren hadden we graag duidelijker geweten hoeveel tijd we precies hadden om ons verhaal te doen, dat is een aandachtspunt. En het kan voor sommigen bezwarend zijn dat je als spreker steeds naar je eigen televisiebeeld kijkt, zeker als je wat onwennig bent met de situatie ter plaatse. Tot slot mag duidelijker worden uitgelegd aan welke regels je als inspreker moet houden tijdens de beraadslagingen van de raadscommissie nadat je hebt ingesproken en welke terugkoppeling er mag worden verwacht na afloop van de commissievergadering. Al met al zowel positieve punten als een aantal aandachtspunten; in elk geval stellen we het zeer op prijs dat achteraf specifiek naar onze ervaringen is gevraagd."

Kijk hier het betreffende vergaderfragment met heer van der Kooij terug.  

Wilt u ook inspreken of een agenderingsverzoek doen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@denhelder.nl of bel 14 0223.

De heer R. van der Kooij spreekt in tijdens de commissievergadering
De heer R. van der Kooij aan het woord tijdens de commissievergadering.