Raad terug van zomerreces

Gepubliceerd op: 16 juli 2021 12:25

Op grond van artikel 17, lid 2, van de Gemeentewet hebben de raadsleden Assorgia, Van Dongen, Krul, Van Donkelaar, Blank, Van den Born, Mosk, Hamerslag, Van Driesten en List verzocht een extra raadsvergadering te houden. De raadsleden willen de mogelijkheden van een onderzoek naar Port of Den Helder N.V. nader bezien.

Vanwege de richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus is dit een digitale vergadering. Bij deze digitale raadsvergadering kan gewoon ingesproken kan worden. Insprekers dienen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de raadsgriffie.