Zomerreces

Gepubliceerd op: 26 juli 2018 09:25

Dat wil zeggen dat het stadsbestuur niet vergadert. Soms benutten raadsleden deze 'vrije' periode om zich in te lezen in (vaak omvangrijke) stukken die na het reces behandeld worden. Maar natuurlijk gaan ze ook gewoon lekker genieten van een welverdiende vakantie. Wij wensen dan ook zowel de raadsleden als de inwoners van Den Helder een prachtige zomer toe.
Op 10 september begint het Helderberaad weer. Dan vergaderen de raadscommissies. De gemeenteraad komt voor het eerst weer bij elkaar op 24 september.

Strand