Raadscommissies

De gemeenteraad heeft diverse raadscommissies. Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

Het doel van de commissies is het verzamelen van alle relevante (technische) informatie over een concept raadsvoorstel/-besluit. De commissie adviseert de raad.

De commissies vergaderen in principe een week vóór de gemeenteraadsvergadering in het stadhuis aan de Kerkgracht 1. Bij de commissievergaderingen kunnen inwoners aanwezig zijn. Inwoners kunnen ook bij de commissievergaderingen inspreken.