Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 10 december 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders aangekondigd de wenselijkheid van het aanbieden van woonleningen te willen bespreken met uw commissie. Het gaat hierbij om woninggerelateerde leningen als de Starterslening, de Blijverslening, de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening. Het college vraagt thans aan de commissie zich uit te spreken of en in welke richting de invoering van deze leningen in Den Helder kan worden uitgewerkt in een verordening.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft op 7 november 2018 de parkeervisie Den Helder 2016-2019 vastgesteld. Daarbij is besloten tot het houden van een proef met gratis parkeren in het centrum. Gedurende deze proef moest het parkeren in het centrum worden gemonitord en aan het einde van de proefperiode van anderhalf jaar, diende een evaluatie plaats te vinden. Het college van burgemeester en wethouders heeft thans het evaluatierapport ter behandeling in uw commissie aangeboden. Aan de hand van ee presentatie wordt uw commissie nader ge├»nformeerd over het rapport.
  vergroten verkleinen laden...
 • Uit de evaluatie van de proef met gratis parkeren in het centrum is gebleken dat er na het instellen van de blauwe zones in het centrum meer parkeerontheffingen zijn aangevraagd dan parkeervergunningen tijdens het betaald parkeren in dit gebied. Reden is de aanzienlijk lagere kostprijs voor bedrijfsontheffingen ten opzichte van de vervallen parkeervergunningen. Teneinde het aantal aanvragen te beperken acht het college van burgemeester en wethouders het wenselijk de werkelijke kosten verbonden aan de afgifte van een parkeerontheffing in rekening te brengen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)