Rekenkamer

Elke gemeente heeft een rekenkamer: dat is wettelijk verplicht. De rekenkamer onderzoekt of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. Op basis daarvan wordt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur bepaald. De rapporten van de rekenkamer zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk via www.denhelder.nl.

Hoe werkt de rekenkamer?

De rekenkamer maakt elk jaar een lijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Suggesties voor onderwerpen worden aangedragen door de leden van de rekenkamer zelf, de raad, het college, raadscommissies en inwoners van de gemeente Den Helder. De rekenkamer bepaalt daarna zelf welke onderwerpen onderzocht gaan worden.