Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 06 oktober 2014 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. Met de Participatiewet wordt de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomernstoeslag. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. In de Re-integratieverordening is ondermeer opgenomen welke voorzieningen het college van burgemeester en wethouders aan welke doelgroep kan aanbieden bij de ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. Het verlenen van een individuele studietoeslag is voor gemeenten een nieuwe taak. De toeslag kan alleen worden toegekend aan personen waarvan is vastgesteld dat zij niet in staat zijn om bij voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. In de Afstemmingsverordening Participatiewet worden geuniformeerde arbeidsverplichtingen geintroduceerd. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. In de Verordening Tegenprestatie Participatiewet worden regels vastgesteld over het opdragen van een tegenprestatie aan belanghebbenden. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. De Handhavingsverordening Participatiewet IOAW IOAZ is aangepast aan de juridische grondslag van de verordening (Participatiewet in plaats van WWB). De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In vergelijking met de Wet Werk en Bijstand zijn er een aantal veranderingen die het noodzakelijk maken dat de huidige verordeningen op grond van de Wet Werk en Bijstand moeten worden aangepast aan de Participatiewet. Een aantal verordeningen in het kader Wet Werk en Bijstand worden in verband met de Participatiewet ingetrokken. De Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet is aangepast aan de juridische grondslag voor deze verordening (Participatiewet in plaats van WWB). De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • In iedere vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling wordt een stand van zaken gegeven door de wethouder over de ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot de transities in het Sociaal Domein.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...