Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mevrouw Georgopoulou, adviseur Invoering Omgevingswet van de VNG, geeft uitleg over de rol van de gemeenteraad onder de Omgevingswet die per 1 januari 2021 in werking treedt. In het derde en vierde kwartaal van dit jaar staan diverse onderwerpen op de bestuurlijke termijnkalender die gerelateerd zijn aan de invoering van de Omgevingswet. Met de presentatie wordt beoogd de raad beter voor te bereiden op de keuzes die gemaakt kunnen worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Omgevingsvisie Julianadorp is een gezamenlijk toekomstbeeld, dat tot stand komt door middel van de inbreng van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en professionals van de gemeente Den Helder en andere overheden. Op basis van de inbreng is een ontwerp omgevingsvisie samengesteld. De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over de hoofdlijnen van de ontwerpvisie. Vervolgens wordt de ontwerpvisie gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In december 2019 wordt de definitieve omgevingsvisie Julianadorp aan u ter advisering voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor het perceel aan de Rijksweg 78 is een omgevingsvergunning verleend voor het boeten van netten en de wijziging naar een plattelandswoning. Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. In een tussenuitspraak heeft de rechtbank aangegeven dat de algemene verklaring van geen bedenkingen uit 2011 te weinig concreet is. De gemeente is in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. De raad wordt thans voorgesteld de vereiste verklaring van geen bedenkingen voor deze omgevingsvergunning af te geven. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)