Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 14 november 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Met het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder wordt het beeldkwaliteitskader voor deze bijzondere woonvorm gegeven. Het doel van het beeldkwaliteitplan is initiatiefnemers helderheid te bieden inzake de beeldkwaliteitseisen die aan een Tiny House gesteld worden. Het doel is om, met behoud van het openbaar toegankelijke groen en de parkachtige uitstraling, een aantrekkelijk en gevarieerd woongebied te realiseren. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanuit het perspectief van de aantrekkende markt is er aanleiding de belangstelling voor het ontwikkelen van kavels binnen Bedrijvenpark Kooypunt te vergroten en te stimuleren door een actueel, duidelijk en aantrekkelijk beeldkwaliteitkader te bieden. Voor de ondernemers vormt dit plan een duidelijk, actueel en uitnodigend beeldkwaliteitkader waarbinnen de plannen ontwikkeld moeten worden. In het plan worden spelregels gegeven ten aanzien van de organisatie van de kavel, het bouwvolume, de reclame en verlichting aan de gevels, de erfgrens en duurzaamheid, waarbij onderscheid gemaakt wordt in de plandelen rond de centrale groenzone en langs de N9 en de overige plandelen. Ook worden met het plan kaders geboden voor de inrichting van de openbare ruimte. Voor welstand vormt dit beeldkwaliteitplan het toetsingskader op basis waarvan zij de plannen beoordelen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Keur informeert de commissie met behulp van een presentatie over de uitkomsten van de inventarisatie van het parkeren in het centrum, Daarnaast wordt de commissie geconsulteerd over vraagstukken die gerelateerd zijn aan deze balans en aan de parkeerbeleving in het centrum.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)