Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 23 september 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Lidl Nederland GmbH (Lidl) heeft aangegeven dat voor haar filiaal aan het Loopuytpark in Julianadorp behoefte is aan een nieuw filiaalconcept met uitbreiding. De uitbreiding is met name nodig voor de nevenruimte en het magazijn. Het herontwikkelen van het totale perceel, dat in eigendom is van Lidl, is de beste optie gebleken. De locatie voor de nieuwe winkel is waar nu het parkeerterrein en enkele woningen gelegen zijn. Omdat voor de beoogde plannen zowel een bestemmingsplan als een omgevingsvergunning nodig is, heeft de raad op 10 april 2017 op verzoek van de Lidl besloten dat beide procedures overeenkomstig het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening worden gecoördineerd. Het college heeft het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht en hierop zijn vier zienswijzen naar voren gebracht. De zienswijzen worden beantwoord in de Nota van beantwoording. De raad wordt thans voorgesteld het bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp vast te stellen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 10 december 2018 is de bespreeknotitie woonleningen aan de orde geweest in de commissie. Daarbij kwam een breed draagvlak naar voren voor het aanbieden van woninggerelateerde leningen als de Starterslening, de Blijverslening, de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening. Het college is gevraagd een nadere verdiepingsslag te maken op het benodigde budget voor de verschillende leningen en extra aandacht te geven aan de communicatie. Thans wordt voorgesteld de Verordening Starterslening Den Helder 2019 vast te stellen en een bedrag van € 350.000,- hiervoor beschikbaar te stellen. Verder wordt er een breed communicatietraject ingezet in combinatie met andere woninggerelateerde leningen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 10 december 2018 is de bespreeknotitie woonleningen aan de orde geweest in de commissie. Daarbij kwam een breed draagvlak naar voren voor het aanbieden van woninggerelateerde leningen als de Starterslening, de Blijverslening, de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening. Het college is gevraagd een nadere verdiepingsslag te maken op het benodigde budget voor de verschillende leningen en extra aandacht te geven aan de communicatie. Thans wordt voorgesteld de Verordening comfortabel wonen Den Helder 2019 vast te stellen en een bedrag van € 1 mln. hiervoor beschikbaar te stellen. Verder wordt er een breed communicatietraject ingezet in combinatie met andere woninggerelateerde leningen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2021 wordt landelijk de Omgevingswet ingevoerd, waarmee het omgevingsrecht in Nederland ingrijpend veranderd. Onderdeel van deze wetswijziging zijn nieuwe kerninstrumenten voor overheden, waaronder de omgevingsvisie die de voormalige structuurvisie vervangt. De commissie wordt via een presentatie geinformeerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Onder de komende Omgevingswet wordt de zorg voor een goede omgevingskwaliteit meer dan nu bij de initiatiefnemer neergelegd, die hierbij zijn omgeving informeert en raadpleegt. De gemeente krijgt een meer faciliterende rol, maar blijft wel verantwoordelijk. Duidelijke informatie over eventuele vergunningsplicht en algemene regels, zijn van groot belang. Met de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeente Den Helder ambitie om de dienstverlening op dit vlak te verbeteren.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)