Documenten

De gemeenteraad werkt met veel verschillende documenten, waaronder financiële documenten (zoals de begroting en de jaarrekening), ingekomen stukken en raadsvragen.

In het menu hiernaast vindt u een overzicht van (soorten) documenten en verwijzingen.

Voor het verwerkingsregister AVG van de griffie klikt u hier