Blik op het manifest: Tom den Boer

De bijeenkomst over het gemeentelijk manifest op 7 februari wordt georganiseerd en geleid door Tom den Boer. Hij werkt met veel plezier en aandacht aan de voorbereiding van deze avond: “Gemeentes zijn voor mij de hoeksteen, het fundament van onze democratie. Dat verdient alle aandacht en ondersteuning.” Hieronder stelt Tom zich verder aan jullie voor. 

Tom: “Ik help overheden met het organiseren van de dialoog, bijvoorbeeld tussen een overheid en een aantal bedrijven of met haar inwoners. Of tussen verschillende overheden onderling. Ik werk vanuit vertrouwen en openheid, met respect voor verschillende belangen. Deelnemers kunnen rekenen op een nauwkeurige voorbereiding en inspirerende en prettige begeleiding tijdens de bijeenkomst. Deelnemers weten wat de bedoeling is en wat er van ze verwacht wordt.” 

De komende tijd spreekt Tom met een aantal betrokkenen uit de raad en het college, van de griffie en met de gemeentesecretaris. Tom: “Daarnaast kijk ik mee met overleggen van de raad en van de raad met het college. Samen met een projectgroep delen we in aanloop naar februari nieuwsberichten en interviews, zodat iedereen weet wat er gebeurt. We hebben een opzet voor het programma en dat vullen we aan op basis van de interviews. Tot nu valt me op dat er veel verschillende verwachtingen zijn en dat vraagt zorgvuldigheid in de voorbereiding. Ik zie dat men wel weet dat er een gemeentelijk manifest is, maar dat de toepassing in de praktijk nog wat extra aandacht vraagt. Tegelijkertijd besef ik heel goed dat het ongemakkelijk kan zijn om thema’s zoals onderlinge cultuur, gedrag en houding te bespreken. Toch is dat precies waar de manifest-bijeenkomst voor is bedoeld.”

Aandachtspunten: veiligheid, openheid én samen stappen zetten
“Voor mij als relatieve buitenstaander is het belangrijk dat ik genoeg inzicht heb in hoe dingen gaan, terwijl ik ondertussen onafhankelijk en zonder oordeel aan de slag ga. Dat is mijn rol en dat doe ik in al mijn projecten. We zoeken natuurlijk naar een programma dat prettig is om aan mee te doen, maar dat óók uitnodigt om samen stappen te zetten. Een gevoel van veiligheid en openheid helpt enorm en het is aan de voorbereiding om daarin de goede keuzes te maken. Wat mij betreft is de avond geslaagd als de deelnemers zich veilig hebben gevoeld om te zeggen wat ze nodig hebben. En ook als betrokkenen na afloop bereid zijn om daarmee verder te gaan: samen met collega raadsleden, met college leden en met griffie, gemeentesecretaris en de werkorganisatie.”

Verkennen en vragen stellen
“Ik kijk ontzettend uit naar 7 februari, maar de weg er naartoe is minstens zo interessant. Het gaat over werken met mensen en uitvinden wat iedereen voor zichzelf nodig heeft. Dat slaat ook terug op mijzelf: ben ik zelf open en voel ik me veilig als ik voor de groep sta? Dat samenspel, waarin we verkennen en zoeken en vragen stellen en dealen met spanning die misschien ook aanwezig is, waar het ook mijzelf kan raken, dat maakt dit soort bijeenkomsten zo mooi. Gemeentes zijn voor mij de hoeksteen, het fundament van onze democratie. Dat verdient alle aandacht en ondersteuning. Het voelt voor mij daarom extra bijzonder dat ik Den Helder mag helpen stappen te zetten om dat te versterken.”