Blik op het manifest: kijkje in de keuken bij gemeente Oss

Blik op het gemeentelijk manifest: kijkje in de keuken bij gemeente Oss

Eén van de andere deelnemende gemeenten aan de pilot van het gemeentelijk statuut is gemeente Oss. Griffier Roger van den Akker vertelt over de stand van zaken.
 

Roger: “Meedoen met deze pilot was een initiatief van de raadsgriffie. Niet omdat er een knelpunt of probleem is of was, maar omdat het altijd beter kan. In de nieuwe raadsperiode wilden we een mooie basis leggen voor het samenspel tussen raad, college, organisatie en samenleving. Daarbij vonden we wel dat de informatievoorziening van het college richting de raad verbeterd mocht worden.” Om te komen tot het statuut heeft Oss net als Den Helder een werkgroep opgericht. “Dat was een raadswerkgroep, die samen met bureau Necker het proces vormgaf. Op een werkconferentie zijn thema’s besproken. Net als in Den Helder noemen we het statuur in Oss een manifest. Deze is vervolgens besproken in een commissie. Daar is afgesproken dat het vooralsnog niet door de raad hoeft te worden vastgesteld. We willen na ongeveer een jaar evalueren, dat is dus ergens in de eerste helft van 2024.”

Inmiddels staat het manifest standaard op de agenda’s van de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg. Roger: “Het manifest wordt gebruikt als basis voor een periodiek gesprek in de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg, over het samenspel tussen college, raad en organisatie. Dat is een grote meerwaarde.”

Bekijk hier het manifest van gemeente Oss.