Blik op het manifest: Marije Boessenkool

“Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we met zijn eenendertigen de gemeenteraad vormen en dat de scheidslijn tussen coalitie oppositie daar ondergeschikt aan is. Ik vind het goed dat we in het manifest hebben gezet dat we meer contact willen zoeken met de inwoners door als raad naar de inwoners toe te gaan. Het zou heel mooi zijn als we daar een goede manier voor vinden die ook wordt gewaardeerd door de inwoners.” 

“Ik ben sinds het prille begin betrokken bij het manifest en ik neem met veel plezier en motivatie deel aan de werkgroep. Ik vind het een goede zet om mee te doen met deze pilot. We willen allemaal beter samenwerken en iedereen vindt het belangrijk dat onze inwoners meer vertrouwen krijgen in de politiek. Dit manifest biedt daarvoor concrete handvatten.”

 “Voor mij staat het verbeteren van het contact met inwoners voorop. Verder denk ik dat we binnen de gemeenteraad nog bewuster en beter zouden kunnen samenwerken en dat we meer contact met elkaar kunnen zoeken. Dat geldt dus ook voor mijzelf. Overigens blijf ik sowieso betrokken bij het vervolgtraject van het manifest, want uiteindelijk gaat het niet om dat stuk papier, maar om wat we ermee doen. Als alle neuzen dezelfde kant op staan en we een gezamenlijk doel hebben, dan verloopt alles beter, van formele processen tot persoonlijk contact. We werken tenslotte allemaal -dus raad, college en ambtelijke organisatie- voor de inwoners van Den Helder. Als we dat in een goede samenwerking doen, vanuit onze eigen rol, komen we concreet verder en maken we de stad samen met de inwoners mooier. Als je de goede samenwerking zichtbaar maakt en je laat zien dat je als bestuur naar inwoners luistert, groeit ook het vertrouwen in de politiek.”

“Op 7 februari zou ik graag zien dat we aandacht hebben voor elkaars rol binnen de gemeenteraad, dat er ruimte is voor ieders geluid en respect voor elkaars inbreng. Daarnaast lijkt het me mooi om aan de slag te gaan met ideeën om inwoners goed te informeren en bij ons werk te betrekken, inclusief concrete plannen om voor inwoners iets te organiseren waarbij ze op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met raadsleden. En ja, als je het manifest leest lijkt het allemaal heel logisch en voor de hand liggend te zijn: laten we er met zijn allen voor zorgen dat we dit alles zo snel mogelijk in de praktijk brengen en dat we werken zoals we hebben afgesproken.”

Marije Boessenkool, fractievoorzitter GroenLinks en docent Latijn en Grieks op Lyceum aan Zee.