Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd. Indien u uw brief wel openbaar wilt laten publiceren kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via griffie@denhelder.nl.

Wij verzoeken u uw brief te richten aan het bestuursorgaan dat het onderwerp behandelt (de burgemeester, het college van b&w en/of de raad).

De lijst met ingekomen stukken wordt wekelijks aan de raadsleden beschikbaar gesteld.

 

Via deze link vindt u de voorlopige lijst met ingekomen stukken die ter kennisname is aangeboden aan de raadsleden. De lijst wordt in de regel een keer per week op donderdag vernieuwd.

 

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden