Ingekomen stukken

Wij verzoeken u uw brief te richten aan het bestuursorgaan dat het onderwerp behandelt (de burgemeester, het college van b&w en/of de raad). Ingekomen brieven worden geanonimiseerd geplaatst. De lijst met ingekomen stukken wordt wekelijks aan de raadsleden beschikbaar gesteld.

Voorheen is er voor gekozen om ingekomen brieven niet openbaar te plaatsen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een overzicht van eerder toegezonden brieven klik hier.

 

 

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden