Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

Wij verzoeken u uw brief te richten aan het bestuursorgaan dat het onderwerp behandelt (de burgemeester, het college van b&w en/of de raad).

De lijst met ingekomen stukken wordt wekelijks toegevoegd onder deze link.

 

Overzicht jaren

Overzicht maanden