Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd. Indien u uw brief wel openbaar wilt laten publiceren kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via griffie@denhelder.nl.

Wij verzoeken u uw brief te richten aan het bestuursorgaan dat het onderwerp behandelt (de burgemeester, het college van b&w en/of de raad).

De lijst met ingekomen stukken wordt wekelijks aan de raadsleden beschikbaar gesteld.

 

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

download

Exporteren naar

PDF Excel